โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 034-751423

E-mail : watchansook@gmail.com


โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข